استانداردها

استانداردها

تدوین استاندارد و مقررات فنی

 

یکی از وظایف سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) در راستای ارتقای بهره وری و مصرف بهینه و منطقی انرژی و به منظور توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در تامین برق کشور، تدوین و بازنگری استانداردها، معیارها و مقررات فنی و بستر سازی اجرا و همچنین نظارت عالی بر اجرای آنها است. البته در این مسیر، این سازمان از سیاست ها و ابزارهایی چون به کارگیری بخش غیردولتی و حمایت از آن و استفاده از ظرفیت های موجود در کشور برای انجام مطالعه، تحقیق، توسعه و آموزش بهره خواهد گرفت.
دفتر تدوین استانداردها و مقررات فنی ساتبا از طریق شماره تلفن ۸۸۳۷۰۰۰۸ – ۰۲۱ آماده ارائه راهنمایی و پاسخ گویی به سوالات مطروحه در زمینه های فوق الاشاره می باشد.