نمایشگاه در یک نگاه

نمایشگاه در یک نگاه

 

عنوان کامل نمایشگاه:

یازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی

تاریخ برگزاری:

2 الی 5 اسفند ماه 1397

ساعت بازدیــد:

متعاقبا اعلام می گردد

بـرگزار کننـده:

شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا

نشانی ستاد برگزاری نمایشگاه:  

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، نرسیده به بیمارستان آتیه، خیابان سپهر، خیابان بوستان، بعد از گلستان سوم، پلاک ۶

کدپستی 1468935361

شماره تلفن و دورنگار:

تلفـن : 42917000

نمابر: 42917100

پست الکترونیک:

sales@energysaving.ir :ثبت نام خارجی

info@energysaving.ir : ثبت نام داخلی

وب سایت نمایشگاه:

www.energysaving.ir

سالنهای تحت پوشش نمایشگاه:

سالن 38 و فضای بازسالنهای یاد شده

 

تعرفه های نمایشگاه:

 

بخش ریالی

عنوان گروه

سالن

مبلغ واحد هر مترمربع

گروه A

38

890,000ریال

فضای باز 440,000 ریال

 

بخش ارزی

سالن

مبلغ واحد هر مترمربع

فضای سرپوشیده 9,400,000 ریال
فضای باز 5,760,000 ریال

 

  • تمامی تعرفه های یاد شده مربوط به غرفه های بدون تجهیزات (زمین خام) می باشد.
  • حداقل متراژ جهت غرفه های داخل سالن سرپوشیده (ریالی یا ارزی) شامل غرفه های با تجهیزات پیش ساخته و یا خودساز 12 مترمربع و جهت غرفه های فضای باز 30 مترمربع می باشد.
  • 9% مالیات بر ارزش افزوده بر اساس درصد مصوب برای سال 1397 به مبالغ فوق افزوه خواهد گردید.