نمایشگاه در یک نگاه

نمایشگاه در یک نگاه

 

عنوان کامل نمایشگاه:

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی

تاریخ برگزاری:

 21 تا 24 شهریور 1401

ساعت بازدیــد:

8 الی 15

بـرگزار کننـده:

شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا

نشانی ستاد برگزاری نمایشگاه:  

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان سپهر ،پلاک 21 ،واحد 3

کدپستی 1468935361

شماره تلفن و دورنگار:

تلفـن : 42917000داخلی 133 الی 135

نمابر: 42917100

پست الکترونیک:

international@energysaving.ir :ثبت نام خارجی

info@energysaving.ir : ثبت نام داخلی

وب سایت نمایشگاه:

www.energysaving.ir

سالنهای تحت پوشش نمایشگاه:

سالن های 8-9 , 10-11