اینترنت بیسیم

اینترنت بیسیم

 

برای دریافت اینترنت بی­سیم از شرکت سهامی نمایشگاه بین­ المللی فرم مربوطه را تکمیل کرده و پس از واریز وجه به حساب ایشان، حداقل تا یک هفته پیش از آغاز نمایشگاه، این فرم را حضوری به نماینده مدیریت برنامه ریزی شرکت سهامی نمایشگاه­ های بین­ المللی تحویل نمایید.