خدمات طراحی گرافیک و چاپ

خدمات طراحی گرافیک و چاپ

ستاد برگزاری جهت رفاه حال مشارکت کنندگان اقدام به نظر گرفتن بسته های خدماتی از نوع طراحی موارد تبلیغاتی از جمله لوگو، پوستر، بروشور و کارت دعوت و همچنین چاپ آنها نموده است از این رو علاقه مندان جهت اطلاع بیشتر می توانند با شماره 42917118   تماس حاصل نمایند.