راهنمای سرمایه گذاری در نیروگاه های کوچک

راهنمای سرمایه گذاری در نیروگاه های کوچک

فرآیند خرید تضمینی برق از سامانه های خورشیدی احداثی توسط مشترکین

 

 در اجرای وظایف قانونی وزارت نیرو فرآیند خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک که به وسیله مشترکین برق ، تا سقف ظرفیت انشعاب احداث می گردد ، طی مراحل زیر صورت می پذیرد:

فرآیند جدید

سایر اطلاعات مرتبط در فایل های زیر ارائه گردیده است .

      

مدارک مورد نیاز برای ارائه به شرکت های توزیع نیروی برق جهت اخذ مجوز پیوست ۲ : مدارک مورد نیاز برای ارائه به شرکت های توزیع نیروی برق جهت اخذ مجوز

 

  

فلوچارت ارائه مجوز و قرارداد خرید تضمینی برق از مشترکین -محدود به ظرفیت انشعاب

 پیوست ۴ : قرارداد نمونه بین متقاضیان و پیمانکاران ذیصلاح 

 

  

پیوست 6 : توافقنامه مدیریت پیمان خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک از مولدهای مختص مشترکین بین ساتبا و شرکت های توزیع نیروی برق پیوست ۶ : توافقنامه مدیریت پیمان خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک از مولدهای مختص مشترکین بین ساتبا و شرکت های توزیع نیروی برق

 

 

 

 
 

 

نیروگاه خورشیدی کرمان

 

نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۲۰ کیلووات مربوط به مشترکین استان کرمان

 

نیروگاه های خورشیدی

 

نیروگاه های خورشیدی ظرفیت ۲۰ کیلوواتی آران و بیدگل احداث شده توسط یکی از شرکت های تعاونی در استان اصفهان

 

 

متقاضیان محترم می توانند به منظور حصول اطمینان از کیفیت تجهیزات سامانه های خورشیدی انتخاب شده به سایت های معتبر بین المللی از جمله سایت های معرفی شده زیر مراجعه فرمایند. معرفی این سایت ها به منزله تائید توسط این سازمان نبوده و صرفاً جهت آگاهی متقاضیان محترم است .

( ۱۰ سازنده برتر سلول های فتوولتاییک ) http://www.renewableenergyworld.com/articles/۲۰۱۶/۰۴/۲۰۱۵-top-ten-pv-cell-manufacturers.html 

   ( محصولات برتر خورشیدی در سال ۲۰۱۵ )http://www.solarpowerworldonline.com/۲۰۱۵-top-solar-products/۲۰۱۵-top-solarnting-products

  ( تجهیزات سامانه های خورشیدی ) http://www.enfsolar.com

 

 ( ۱۰ سازنده برتر در حوزه اینورتر در ایالات متحده )http://www.greentechmedia.com/articles/read/these-are-the-top-ten-inverter-vendors-in-the-united-states 

توجه متقاضیان احداث نیروگاه های برق تجدیدپذیر و پاک را به مقررات مالیاتی و معافیت های مقرر در ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم جلب می نماید .


ماده 132 قانون مالیات های مستقیمماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم