اطلس منابع انرژی های تجدیدپذیر و پاک و بهره وری کشور - انرژی بادی

اطلس منابع انرژی های تجدیدپذیر و پاک و بهره وری کشور - انرژی بادی

اطلس باد میان مقیاس کشور

این اطلس توسط سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق و پژوهشکده هواشناسی و علوم جوی به عنوان مشاور داخلی و شرکت DTU Wind Energy به عنوان مشاور خارجی توسعه داده شده است. هدف از توسعه این اطلس، در اختیار داشتن ابزاری برای برآورد پتانسیل انرژی بادی کشور و شناسایی مناطق بادخیز به منظور استفاده در تدوین برنامه ریزی های کلان و تأمین اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران و محققان بوده است. در این راستا با استفاده از داده های بازتحلیل Era-Interim و مدل عددی پویای وضع هوای WRF اطلس باد با تفکیک پذیری جغرافیایی ۵ کیلومتر تهیه گردیده است که در ارتفاع های ۲۵، ۵۰، ۸۰، ۱۰۰، ۱۲۰ و ۲۰۰ متری در دسترس قرار دارد. علاوه بر این پایگاه داده ای متشکل از داده های ایستگاه های هواشناسی، بادسنجی و خروجی های مدل عددی مذکور توسعه داده شده و نرم افزاری نام WIDA جهت دسترسی به داده ها و بررسی و تحلیل آن ها تدوین شده است. درحال حاضر ویرایش نهایی اطلس باد ۱۱ ساله (۲۰۱۶-۲۰۰۵) کشور توسط سایت سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق در دسترس عموم قرار دارد. 

کارشناس مسئول حوزه انرژی بادی – آقای علی شب نورد – شماره تماس: ۸۸۰۹۰۴۹۲   ایمیل: A.Shabnavard@iranenergy.org.ir

 

اطلاعات اطلس باد میان مقیاس کشور

کارفرما

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق

مدیرت و نظارت بر پروژه

معاونت فنی و استانداردها – دفتر پتانسیل سنجی و ارزیابی منابع

مشاور داخلی

پژوهشکده هواشناسی و علوم جوی

مشاور خارجی

DTU Wind Energy

محدوده پوشش جغرافیایی

کل کشور

تفکیک پذیری جغرافیایی

۵ کیلومتر

پوشش زمانی

۱۱ سال ( ۲۰۱۶-۲۰۰۵ )

مدل کاهش مقیاس

WRF

داده های بازتحلیل مورد استفاده

ERA-Interim

مقیاس

میان­ مقیاس

تعداد ستون ها

۱۴

عناوین اطلاعات داخل ستون ها

تاریخ ثبت، ساعت ثبت، سرعت وزش باد، جهت وزش باد

تعداد سطرها

۹۶۳۸۵

 

 

ارتفاع های در دسترس

۲۵ متر

۵۰ متر

۸۰ متر

۱۰۰ متر

۱۲۰ متر

۲۰۰ متر