نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی
شرکت کنندگان   بازگشت   

نام شرکت

ايران مشعل (گرماتاب) سهامي خاص

آبريزان

آران ابر رساناي شيراز

آريان پژوان نوين

ابداع گران پديده

الكترونيك مهتاب كاسپين

امرسان

ايرانيان تنديس تونل

ايستاب آفتاب انرژي

پارس توان آزما

پترو سازه عمران

پرديس نيرو

پژوهشگاه صنعت نفت

پشم سنگ آريا

پشم شيشه ايران

پنجره ساز صنعت

پولسار

تماس گستر كيش

توسعه نيروگاهها و صنايع پارسيان

توليدي ونوس شيشه

خانه هوشمند كاژه آذين

دنا بسپار

رادياتور ايران

ژرف نگر پاسارگاد

(سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا

(سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا

سازمان توسعه برق ايران

سامان انرژي اصفهان

سديد صبا نيرو

سولار الكترونيك كيش

سولار پولار

سولار صنعت برق

سهند آوا الكتريك

سهند آواي ياران

سيال پيوند آناهيتا

شميم انديشه

شوراي صنايع گاز و لوازم خانگي

 ( KWC) شيرهاي ساختماني و صنعتي ايران

(صنايع الكترونيك افشار (هوراند

صنايع عايق سپاهان

طرح پديده پايدار

فردا فن كامران

كابلهاي مخابراتي شهيد قندي

كنتورسازي ايران

گروه بين المللي پويا انرژي

گروه توليدي صنعتي غفاري

گروه صنايع گيتي پسند

گروه صنعتي بوتان

(ماديران (مركز ماشين‌هاي اداري ايران

مبتكران صنعت فردا

مديريت شبكه برق ايران

مشاوران بهسازي نوسازي انرژي مبنا

مشاوران مديريت سامان انرژي مدار

مهندسي پیمان انرژي نفيس

 

Copyright © 2014 | Managment and Trade Solutions | All rights reserved