نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی
گستره محصولات و خدمات مرتبط با نمايشگاه   بازگشت   

-1  انرژي هاي تجديد پذير

 • انرژي باد – انرژي خورشيدي – فتوولتائيك – توليد انرژي از بيوگاز – انرژي زيست توده.
 • توليد انرژي از زباله شهري – انرژي زمين گرمايي – انرژي هيدروژني
   

-2  بهینه سازی، بهره وری و صرفه جویی انرژی

الف) حامل های انرژی

·  برق

 • فن آوري هوشمند براي صرفه جويي و توليد برق
 • صرفه جويي انرژي در  دستگاه هاي تهويه
 • پمپ ها – موتورها – ترانسفورماتور- روشنايي – باتري هاي فوق كارآمد
 • لامپ های کم مصرف و LED ها
 • مولدهای مقیاس کوچک

·  نفت

 • افزودني ها و مكمل ها – سوخت هاي جايگزين – تجهيزات صرفه جويي در نفت

·  گاز

- تجهيزات توزيع انرژي ، تجهيزات ذخيره سازي و نگهداري انرژي مانند مخازن گاز

·  ذغال سنگ

 • منابع انرژي جايگزين – فن آوري صرفه جويي انرژي در گرما (شامل گرم كردن آب)
 • مانه هاي گرمايشي براي صرفه جويي انرژي در استفاده از ذغال سنگ

ب) بخش های مصرف کننده

·  صنعت

 • بهره برداري و استفاده از گرما و فشار – تجهيزات صرفه جويي در فرايند ايجاد گرمايش و سرمايش

·  ساختمان

 • عايق ها – درب و پنجره – مواد اكولوژيكي ساختمان – سامانه هاي اندازه گيري هوشمند، BMS

·  حمل و نقل

 • سوخت هاي جايگزين – سوخت هاي الكلي و كربنيل – وسايل نقليه
 • سامانه هاي مديريت صرفه جويي انرژي در ترافيك

·  سایر

 • تجهيزات صرفه جويي آب – مطلوب سازي و بهينه سازي استفاده از منابع آب
 • مديريت فاضلاب
 • تصفيه آب – تجهيزات و كالاهاي صرفه جويي آب –نشت بابي با دقت بالا - مخازن آب باران
 • فناوری آب شيرين كن

·  استانداردها

 • استاندارهای فرآیندها و تجهیزات انرژی بر
 • دستگاه ها و تجهیزات اندازه گیری انرژی
 • ممیزی انرژی
 • برچسب انرژی
 • آزمایشگاههای تعیین استاندارد

-3 آموزش، پژوهش و فرهنگسازی


Copyright © 2014 | Managment and Trade Solutions | All rights reserved