نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی
تاریخ های مهم   بازگشت   

تاریخ های مهم

ثبت نام اولیه

شروع ثبت نام

95/09/01

ارسال کاتالوگ

سه روز پس از ثبت نام

واریز هزینه

5 روز پس از تایید درخواست

چک ضمانت + فرم تعهد ارزی و ریالی

حداکثر تا تاریخ 95/10/30

تغییر نوع غرفه (با تجهیزات و بدون تجهیزات)

95/10/15

مدارک تکمیلی

ارسال اطلاعات جهت درج در دایرکتوری، سایت، CD و APP موبایل

95/11/15

ارسال اسامی و عکس غرفه داران

95/11/15

فرم حراست

95/11/15

کتیبه

95/11/15

ارسال پاسپورت مشارکت کنندگانی که میهمان خارجی دارند

95/11/15

مراحل اجرایی

اخذ مجوز غرفه سازی

95/11/25

اخذ مجوز انشعاب برق

95/11/25

تحویل غرف خودساز

متعاقبا از طریق سایت اعلام می گردد.

تحویل غرف پیش ساخته

ورود کالاهای سنگین نمایشگاهی

تحویل کارت سینه و پارکینگ غرفه داران

95/12/03

جمع آوری غرف

95/12/10

 

 


Copyright © 2014 | Managment and Trade Solutions | All rights reserved