نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی
کارگاه های آموزشی   بازگشت   

برنامه نشست های همزمان با نمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی-محیط زیست
مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران - سالن شماره 7 -  سالن کنفرانس

زمان

نام شرکت

عنوان سمینار

ساعت برگزاری

دوشنبه 94/12/10

کومین زاد یدک

سیستم های هیبرید فتوولتاییک و دیزل ژنراتور

10:30-12

پارس التک

آموزش اینورترهای خورشیدی کاکو، توسط متخصصین شرکت کاکوی آلمان

12:15-13:45

انجمن حمایت از انرژی های تجدیدپذیر

نشست بررسی الزامات پیاده سازی سند راهبرد ملی انرژی های تجدید پذیر در ایران

14-15:30

انجمن حمایت از انرژی های تجدیدپذیر

نشست بررسی الزامات پیاده سازی سند راهبرد ملی انرژی های تجدید پذیر در ایران

16-17:30

سه شنبه 94/12/11

Finpro

معرفی فعالیت های تکنولوژی پاک و تواناییهای شرکتهای حاضر از کشور فنلاند

10:30-12

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

بهبود عملکرد پنل های فتوولتائیک با استفاده از نانو فناوری و بررسی بازار آن

12:15-13:45

زیست آزما

تور آموزشی و روش ها و تکنولوژی های کاهش و کنترل گازهای فرار آلی (VOCs)

14-15:30

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

کاربرد حسگرها با فناوری های نانو و همگرا در پایش محیط زیست

16-17:30

چهارشنبه94/12/12

نیرو پارس یزد

کاربردهای پسیو انرژی خورشیدی

10:30-12

کومین زاد یدک

جانمایی و نحوه نصب سیستم های فتوولتاییک

12:15-13:45

پارس التک

آموزش اینورترهای خورشیدی کاکو، توسط متخصصین شرکت کاکوی آلمان

14-15:30

پرتو سیستم

پتانسیل سنجی مزارع بادی و خورشیدی با همکاری شرکت Ammonit آلمان

16-17:30

پنج شنبه 94/12//13

Finpro

معرفی فعالیت های تکنولوژی پاک و تواناییهای شرکتهای حاضر از کشور فنلاند

10:30-12

کومین زاد یدک

مبانی سیستم های فتوولتاییک

12:15-13:45

سازمان جهاد دانشگاهی

اقتصاد محیط زیست

14-15:30

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

فرصت های صنعتی و تجاری نانو پوشش ها در حوزه انرژی های تجدیدپذیر

16-17:30

 

 


Copyright © 2014 | Managment and Trade Solutions | All rights reserved