تعرفه های خرید تضمینی برق

تعرفه های خرید تضمینی برق

به منظور حداکثرسازی ضریب تحقق مزایای تولید برق از منابع تجدیدپذیر و نیز افزایش رقابت پذیری در زنجیره صنعت برق تجدیدپذیر، افزایش تعرفه‌های خرید تضمینی برق از سوی وزیر محترم نیرو طبق جداول زیر اعلان و ابلاغ گردید.

ردیف

انواع نیروگاه‌ها

نرخ پایه خرید تضمینی برق

(ریال بر کیلووات‌ساعت)

۱

زیست‌توده

لندفیل

۴۰۵۰

سایر فرآیندهای زیستی(بیوشیمیایی) از جمله :هاضم بیهوازی

۵۲۵۰

کلیه فرآیندهای حرارتی (ترموشیمیایی) از جمله: زباله‌سوزی، گازی‌سازی و پیرولیز

۵۵۵۰

۲

مزرعه بادی (با ظرفیت ده مگاوات و کمتر)

۵۴۶۰

۳

مزرعه خورشیدی (با ظرفیت ده مگاوات و کمتر)

۶۳۷۰

۴

زمین‌گرمایی (شامل حفاری و تجهیزات)

۶۳۷۰

۵

تولید برق از بازیافت تلفات حرارتی در فرآیندهای صنعتی

۳۷۷۰

۶

آبی کوچک 
(به ظرفیت ۱۰ مگاوات و کمتر)

بر روی رودخانه‌ها 
(رودخانه‌ای یا جریانی)

۴۹۴۰

بر روی خطوط لوله انتقال آب و فاضلاب و تاسیسات جانبی سدها (پای سد و خطوط انتقال)

۴۲۲۵

۷

سامانه پیل‌های سوختی

۶۴۳۲

۸

توربین‌های انبساطی

۲۰۸۰

 

 

ردیف

مولدهای مختص مشترکین برق تا سقف ظرفیت انشعاب

نرخ پایه خرید تضمینی برق

(ریال بر کیلووات‌ساعت)

۱

بادی با ظرفیت یک مگاوات و کمتر

۷۴۱۰

۲

خورشیدی

با ظرفیت ۱۰۰ کیلووات و کمتر

۹۱۰۰

با ظرفیت ۲۰ کیلووات و کمتر

۱۰۴۰۰

 

 

- به منظور رفع مشکلات زیست‌محیطی در استان‌های ساحلی و کلان‌شهرها، نرخ پایه خرید تضمینی برق از فن‌آوری‌های زیست توده دو برابر تعیین می‌گردد. همچنین نرخ خرید برق نیروگاه‌های بادی واقع در استان سیستان و بلوچستان که در سال ۱۳۹۸ قرارداد تضمین خرید آنان قطعی و مبادله می‌شود، نسبت به ارقام مندرج در جدول فوق، ده درصد افزایش خواهد یافت.
- به‌منظور مدیریت بهتر دریافت و هزینه اعتبارات مربوطه و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران به پرداخت به‌موقع صورتحساب‌های ماهانه نیروگاه‌ها، ساتبا می‌تواند در صورت وجود منابع مالی نسبت به گشایش اعتبار اسنادی ریالی شش‌ماهه مطابق مقررات بانکی کشور به نفع نیروگاه‌های طرف قرارداد اقدام نماید. بعلاوه در مواردی که خیرین نسبت به احداث نیروگاه تجدیدپذیر و پاک برای تامین انرژی ساختمان های آموزشی اقدام نمایند، ساتبا مجاز است انرژی تولیدی را بر اساس نرخ های اعلام شده در این مصوبه خریداری نماید.
- سقف ظرفیت مولدهای مختص مشترکین مشروط بر رعایت ملاحظات فنی و حفاظتی اتصال به شبکه تا دو برابر ظرفیت انشعاب افزایش می‌یابد و مشترکینی که بخشی از این ظرفیت را به بهره‌برداری رسانده‌اند می‌توانند طی قرارداد جداگانه نسبت به احداث ظرفیت‌های جدید اقدام نمایند. 
- نیروگاه‌های تجدیدپذیری که برای صادرات برق به خارج از کشور احداث شده‌اند در صورت درخواست، می‌توانند طبق آئین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف، برق خود را به ساتبا بفروشند که در این صورت ضروری است تا مجوز صادرات صادره مورد ابطال قرار گیرد.
- نرخ پایه قراردادهایی که پیش از این مصوبه مبادله شده‌اند در صورت درخواست سرمایه‌گذار، می‌تواند به ارقام جداول فوق‌الذکر تغییر کند و چنانچه نیروگاه مورد نظر با ظرفیت کامل به بهره‌برداری رسیده باشد شروع اعمال نرخ پایه جدید و زمان مبنای فرمول تعدیل، از تاریخ مبادله الحاقیه برقرار خواهد بود. همچنین برای نیروگاه‌هایی که با ظرفیت کامل به بهره‌برداری نرسیده‌اند، زمان مبنای فرمول تعدیل از تاریخ شروع بهره‌برداری با ظرفیت کامل خواهد بود.

دانلود مصوبه وزیر دانلود مصوبه وزیر