اطلاعیه صورتحساب و چک های تضامین

اطلاعیه صورتحساب و چک های تضامین

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های نو و تجدید پذیر می رساند که جهت دریافت صورتحساب و چک های تضامین ، با همراه داشتن معرفی نامه، مهر شرکت و رسید چک تضمین از     تاریخ1402/11/16  به آدرس شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان سپهر، پلاک ۲۱ طبقه  سوم شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا  در ساعت ۹تا۱۵ روزهای شنبه تا ۴شنبه مراجعه نمایید.

 

شایان ذکر است مشارکت کنندگانی که خارج از تهران هستند نسبت به ارسال نامه طبق نمونه ذیل به آدرس ایمیل SOSMALI@yahoo.com

.   اقدام نمایند تا نسبت به پست صورتحساب و چک تضمین اقدام گردد

شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا :

احتراما، خواهشمند است یک فقره چک تضمین به شماره ............. نزد بانک ......................

شعبه ........... به مبلغ ............. را ابطال و به همراه صورتحساب نهایی این شرکت به آدرس .......................... کد پستی .................... به آقا/خانم ........................تلفن همراه................... تحویل نمایید.

 

 

تذکر ۱:شرکتهایی که هنوزبدهکار هستند بایستی نسبت به تسویه بدهی اقدام نموده و سپس جهت دریافت چک اقدام نمایند.

تذکر۲: صورتحساب مشارکت کنندگان در سامانه مودیان مالیاتی ثبت گردیده لذا با مراجعه به پنل مالیاتی خود میتوانند ضمن تایید صورتحساب خود نسبت به چاپ آن نیز اقدام نمایند